MBO

Artikel | 24-uurs onderdompeling bij ROC Friese Poort

Studenten mbo worden bij ROC Friese Poort opgeleid tot vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. Deze brede vorming neemt de opleidingsschool Friese Poort- NHL Stenden ook mee in het opleiden van docenten voor het mbo. Hiertoe organiseerden ze een 24-uurs onderdompeling om in korte tijd kennis te maken met Brede Vorming en de LIO’s te inspireren om Brede Vorming gestalte te geven in hun rol als docent.