De week van Samen Opleiden 2022

Intro

De week van Samen Opleiden 2022 | Krachtig partnerschap

De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol informatie, inspiratie, digitale ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee u in de eigen praktijk verder kunt. Op deze pagina – die de komende tijd verder wordt aangevuld – kun je alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails op je gemak beluisteren en bekijken.

.

Thema

Krachtig partnerschap

De week van Samen Opleiden draait in 2022 om de kracht van het partnerschap; de kracht van intern en extern samenwerken. Het benutten van deze kracht is steeds meer van belang, gezien alle ontwikkelingen en ambities op het gebied van het Samen Opleiden van leraren. Denk daarbij aan het toewerken naar 100% Samen Opleiden, het samenwerken in de regio, de verbinding tussen het opleiden van leraren voor po, vo en mbo, flexibilisering van opleidingstrajecten en doorlopende professionele ontwikkeling van student t/m ervaren leraar. Het partnerschap, als krachtig collectief, is bij al die ontwikkelingen van betekenis!

Kennisbank

Kennisbank

4 resultaten
Video’s & podcasts
11 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertellen tweedejaarsstudenten Dominique en Amira van de PABO over de goede ondersteuning die zij ervaren van hun mentoren bij het lesgeven in de grote stad.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Gastvrouw Marceline Schopman spreekt met drie studenten die hun lerarenopleiding binnen een partnerschap Samen Opleiden volgen. De studenten delen hun kijk op krachtig Samen Opleiden, hét weekthema van de Week van Samen Opleiden. Centraal staat de vraag: Wat is Samen Opleiden voor jou?

Praktijkvoorbeelden & interviews
11 april 2022

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.

Podcasts

Podcast | De kracht van het partnerschap

De week van Samen Opleiden | De kracht van het partnerschap volgens studenten #1

Speciaal voor De week van Samen Opleiden 2022 spreekt Marceline Schopman met studenten die in partnerschappen opgeleid worden om in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs leraar te worden. In de eerste aflevering van deze podcastreeks stellen we Bram, Fleur en Angel de vraag: Wat is Samen Opleiden voor jou? Hoe ervaar je in de praktijk dat de school waar je je leerwerkplek hebt deel uitmaakt van een partnerschap?

De week van Samen Opleiden | De kracht van het partnerschap volgens studenten #2

In deze tweede aflevering bevraagt Marceline Bram, Fleur en Angel over de gezamenlijke activiteiten binnen het partnerschap. Hoe wordt de leerstof op je instituut verbonden met dat wat je in de praktijk op de school (je leerwerkplek) leert? Wat is voor jou waardevol aan gemeenschappelijke activiteiten die door het partnerschap worden georganiseerd of wat mis je juist nog op je leerwerkplek?

De week van Samen Opleiden | De kracht van het partnerschap volgens studenten #3

In deze derde en laatste aflevering van onze podcastreeks vragen we naar wat Bram, Fleur en Angel vinden van de rol van de lerarenopleiders vanuit school en vanuit het instituut. Welk advies zouden Bram, Angel en Fleur andere partnerschappen Samen Opleiden willen geven als het gaat om werken en leren in de driehoek van student, school en lerarenopleiding?

Vlog

Vlogs

Vlog | Krachtig partnerschap bij OPLIS

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertellen tweedejaarsstudenten Dominique en Amira van de PABO over de goede ondersteuning die zij ervaren van hun mentoren bij het lesgeven in de grote stad.

Vlog | Krachtig partnerschap bij Opleidingsschool Noordermarke

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.