MBO
PO
VO

Themabijeenkomst | Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs

Op 26 september van 9.30 uur tot 13.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over ‘Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs’. Deze bijeenkomst bouwt voort op eerdere bijeenkomsten, zoals de februaribijeenkomst van het Steunpunt en onze Najaarsbijeenkomst in 2023. Tijdens de vervolgsessie in september verkennen we samen verder hoe interprofessioneel Samen Opleiden en werken kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Op het programma staan bijdragen vanuit beleid, praktijk en onderzoek, en de uitwisseling tussen deelnemers. Het ministerie van OCW geeft een toelichting op de Tweede Kamerbrief over de verbeteraanpak passend onderwijs, specifiek maatregel 17: Leraren beter voorbereiden. Daarnaast bespreken we het beleidskader ‘Met elkaar voor alle kinderen en jongeren werken aan een inclusieve leeromgeving’ en de implicaties hiervan voor de toerusting van leraren.

Inspiratie uit de praktijk

Verder krijgen we een inkijkje in de praktijk van het partnerschap ISOP (Interprofessioneel Samen Opleiden en Professionaliseren) . Carolien van Riswijk (programmaleider ISOP) en Martine Merkx (onderwijskundig verbinder bij IJsselgraaf en directeur van basisschool De Woordhof) delen hun ervaringen en inzichten vanuit het partnerschap én de academische werkplaats ‘Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod’. In het partnerschap wordt gewerkt met interprofessionele leerteams, waarin leraren in opleiding niet alleen leren samenwerken met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld lerarenondersteuners, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. In de onderzoekswerkplaats wordt gewerkt aan de onderzoeksvraag: Wat helpt teams om de interprofessionele dialoog te voeren over inclusie?

Interactieve sessie

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in gesprek en wisselen we kennis en ervaringen uit over interprofessioneel samen opleiden voor inclusiever onderwijs. We focussen op de vraag: wat kan je toepassen in de praktijk van je partnerschap, samenwerkingsverband, school, bestuur of opleiding, en hoe werk je daaraan? Wie en wat heb je daarbij nog nodig? Kortom, er is tijdens de bijeenkomst volop ruimte om elkaar te informeren, inspireren en ervaringen uit te wisselen, en zo samen stappen te zetten op het gebied van interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs!

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 26 september 2024
Waar: Seats2meet, Moreelse Park 65, Utrecht
Tijd: 9.30 – 13.00 uur,  inclusief lunch (to go)
Voor wie: programmaleiders partnerschappen, opleiders vanuit scholen en instituten, coördinerende schoolopleiders, schoolleiders, beleidsmedewerkers swv’s, kwaliteitszorgmedewerkers
Aanmelden: Via dit aanmeldformulier

Gerelateerde berichten