MBO
PO
VO

Samen Onderzoeken | Activiteiten en handvatten

Met het advies ‘Slimme Verbindingen’ pleitten de sectorraden voor het versterken van de kennisinfrastructuur in het onderwijs. Een ontwikkeling die binnen veel partnerschappen Samen Opleiden ook gaande is. Wij brengen daarom graag een aantal activiteiten onder de aandacht.

 • 17 november 2020 | Workshop ‘Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling’
  Tijdens deze workshop gaan schoolleiders uit het voortgezet onderwijs onder leiding van lector Anje Ros aan de slag met de vraag hoe je als schoolleider leraren stimuleert kennisgedreven te werken en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Meer lezen & aanmelden
 • 1 december 2020 | Bijeenkomst ‘Samen opleiden binnen een professionele leercultuur’
  Binnen een professionele leercultuur werken alle betrokkenen in een school samen om te reflecteren, onderzoeken en professionaliseren. Tijdens de online bijeenkomst van dinsdag 1 december zoomen we in op welke rol het doen van onderzoek heeft bij het versterken van de professionele leercultuur binnen de partnerschap.
  Meer lezen & aanmelden
 • Onlangs werd bekend gemaakt dat de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ met een jaar wordt verlengd. Onderwijsprofessionals uit het po, vo en mbo krijgen via voordeleraar.nl gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur.
 • In de kennisbank op onze website vindt u verschillende publicaties over ‘samen onderzoeken’, zoals een katern over de academische leraar in het primair onderwijs en een interviewreeks met onderzoekscoördinatoren uit het voortgezet onderwijs.
 • Op de website platformsamenonderzoeken.nl bundelen de PO-Raad en het NRO kennis en handvatten voor de samenwerking tussen wetenschap en onderwijs, en het stimuleren van ‘evidence-informed’ werken in het onderwijs.
Gerelateerde berichten