MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #3 Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Partnerschappen zijn niet meer weg te denken als het gaat om het opleiden van leraren. Sámen opleiden is de standaard geworden. Dat kan ook in samenwerking tussen meerdere sectoren, in partnerschappen waarin lerarenopleidingen en scholen voor po, vo en mbo samenwerken. Wat levert dat op? Wat brengt het de opleidingsinstituten en opleidingsscholen? Valt er bovendien voor studenten meer te halen als je ze opleidt in een partnerschap dat bestaat uit meerdere sectoren?

Deze podcastaflevering bevat een goed gesprek over sectoroverstijgend samen opleiden. Een cross-sectoraal partnerschap leidt leraren op voor het onderwijs in meerdere sectoren. Binnen zo’n partnerschap doen de collega’s uit verschillende sectoren inspiratie en expertise op in een breed en wederzijds aanvullend spectrum.

Hierover spreekt gastheer Joep Stassen met twee gasten van onderling zeer verschillende partnerschappen: Martin van der Plas, coördinator MBO bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), en Martijn Meerhoff, projectleider van opleidingsschool Opleiden met Esprit en directeur van Cartesius 2, een school voor havo en vwo in Amsterdam. Ze bespreken wat het cross-sectoraal samenwerken ze oplevert, welke actuele ontwikkelingen binnen Samen Opleiden ze oppakken en wat de succesfactoren zijn in een dergelijke brede samenwerking.

“Het partnerschap zelf realiseert zich heel goed dat, als je zo’n mêlee aan onderwijscontexten hebt, dat je dan ook een hele rijke leeromgeving hebt voor de studenten van die verschillende lerarenopleidingen. Dat zijn de studenten aan het ontdekken en beginnen ze steeds meer te waarderen,” licht Martin van der Plas toe. “Zo kan je hele verschillende scholen hebben die met hele verschillende onderwijsconcepten en richtingen werken waardoor het voor een student een heel boeiende lappendeken is aan verschillende contexten.”

“Cross-sectoraal denken begint bij inzichtelijk maken wat je gemeenschappelijk hebt,” vertelt Martijn Meerhoff. “Daar moet je tijd in steken: een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke taal. Zodat iedereen ook begrijpt wat de meerwaarde is van die samenwerking. We zoeken de meerwaarde waar die er is, daar trekken we samen op, maar we forceren die niet op punten waar dat niet zinnig is.”

Luisteren

Luister mee: direct online of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher.

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer u op ons kanaal in uw app. De volgende aflevering vindt u ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Overzicht alle afleveringen

Gerelateerde berichten