MBO

4 februari | Themabijeenkomst ‘Ontwikkelingsgericht begeleiden tijdens het PDG-traject’

Op dinsdag 4 februari 2020 vindt de landelijke bijeenkomst ‘Ontwikkelingsgericht begeleiden tijdens het PDG-traject’ in Utrecht plaats. Het programma is voor zowel PDG-aanbieders als vertegenwoordigers vanuit het mbo om ervaringen uit te wisselen en inzichten te verwerven. Schoolopleiders, instituutsopleiders, projectleiders en HR-adviseurs zijn van harte welkom.

Doel bijeenkomst

Steeds meer PDG-aanbieders werken met leeruitkomsten. Het werken met leeruitkomsten heeft tot gevolg dat de docent-in-opleiding holistisch begeleid en beoordeeld wordt. En er kan meer maatwerk geboden worden, passend bij de ervaring en expertise die al bij de docent-in-opleiding aanwezig is. Hoe begeleid je de docent-in-opleiding op een ontwikkelingsgerichte manier?

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig:

  1. Expertise (theorie, methoden, instrumenten) over ontwikkelingsgericht begeleiden zowel vanuit het instituut als op de werkplek delen met elkaar.
  2. Praktijkvoorbeelden delen met elkaar.

Opzet bijeenkomst

Een expert (nog nader te bepalen) biedt inzicht in de theorie van ontwikkelingsgericht begeleiden, en welke aandachtspunten het vraagt. Daarnaast wordt er door een partnerschap tussen mbo-school en lerarenopleiding een praktijkvoorbeeld gepresenteerd. Tot slot gaan we interactief met elkaar aan de slag met de eigen vragen en voorbeelden.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 4 februari 2020
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur, inloop om 13.00 uur (met broodje/drankje)
Locatie: regio Utrecht, exacte locatie volgt
Doelgroep: betrokkenen bij PDG-trajecten: schoolopleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, projectleiders en   HR-adviseurs
Aanmelden: Klik op de link om je aan te melden

Contact

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het landelijk overleg PDG (ADEF) en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren MBO van de MBO Raad. We kijken uit naar jullie komst op 4 februari en hopen er samen weer een leerzame themabijeenkomst van te maken!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Gerelateerde berichten