MBO
PO
VO

Oproep | Lever een bijdrage aan het congres op 5 juni 2019

Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen ineen en organiseren op woensdag 5 juni 2019 in Spant in Bussum hét congres over samen opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector.

Aanmelden praktijkvoorbeeld

Voor het programmaonderdeel ‘Rond-de-tafelgesprekken’ van 14.30 uur tot 15.15 uur zijn wij op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren die  interessant zijn om te delen en passen binnen de vier themalijnen van het congres:

  • Flexibel opleiden van leraren
  • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
  • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
  • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen

Tijdens de Rond-de-tafelgesprekken presenteert u uw praktijkvoorbeeld middels een poster, aan de hand van materialen van uw praktijkvoorbeeld of met ander (beeld)materiaal. Vervolgens gaat u vanuit uw rol van gespreksleider het gesprek aan met uw tafelgenoten en wisselt u onderling ervaringen, expertise en inzichten uit. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Selectieprocedure

Beoordelingscriteria van de voorstellen

  • Verbinding met het congresthema en de gekozen themalijn;
  • Relevantie voor de doelgroep;
  • Presentaties door een combinatie van een vertegenwoordiger van een school en een lerarenopleider hebben een pre.

Uiterlijk 26 maart hoort u of uw voorbeeld is geselecteerd. U ontvangt dan ook verdere informatie over uw bijdrage aan het congres.

 

 

Gerelateerde berichten