PO

Wrap-up gesprekstafels samen opleiden en professionaliseren in de regio | PO

In de eerste helft van 2018 hebben er een achttal gesprekken in samenwerking met de PO-Raad plaatsgevonden in verschillende regio’s. Zo’n 100 bestuurders, opleidingsmanagers, projectleiders partnerschappen, directeuren, schoolopleiders, lectoren hebben deelgenomen aan een gesprekstafel en hebben zo waardevolle input geleverd voor de discussie over de verdere uitwerking van een gezamenlijke landelijke ambitie van de sectorraden, OCW, VH en VSNU rond samen opleiden en professionaliseren.

De input uit deze gesprekken leveren een bijdrage om te komen tot een plan van aanpak per sector voor de langere termijn. De volgende drie hoofdonderwerpen stonden gedurende de gesprekken centraal:

  • Scope: Gaat het over samen opleiden en professionaliseren of meer? Denk aan arbeidsmarktbeleid, lerarentekort, innovatie in de regio, etc.
  • Betrokkenen Partnerschap: Inrichting regionaal netwerk; betrokken opleidingen, besturen, scholen en andere organisaties, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Kwaliteit van samen opleiden en professionaliseren: wat is kenmerkend voor de inhoudelijke uitwerkingen van samen opleiden en professionaliseren, kwaliteitsborging?

De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Beroepsbeeld
  • Opleidingsroutes ook in het kader van het lerarentekort
  • Doorgaande lijn opleiding – professionalisering
  • Kwaliteit van de opleidingsschool
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Financiën

Download hier de rapportage

Gerelateerde berichten