MBO
PO
VO

Samen bouwen aan kennis voor onderwijs: Naar een plan van aanpak kennisinfrastructuur voor het onderwijs

Kennis uit onderzoek is van cruciaal belang om het onderwijs te verbeteren en te innoveren. Dit vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Iedere onderwijsprofessional weet dat deze verbinding helaas nog geen vanzelfsprekendheid is.

Om dit te veranderen hebben de sectorraden de handen ineengeslagen. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben op 21 juni afgesproken om begin 2019 een plan van aanpak voor de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te presenteren aan minister Slob en minister Van Engelshoven.

Doe mee, denk mee en bouw mee

De raden nodigen leraren, schoolleiders, onderzoekers, lerarenopleiders, bestuurders en beleidsmakers uit het po, vo, mbo, hogescholen en universiteiten van harte uit om tijdens een aantal bouwsessies mee te doen, mee te denken en mee te bouwen. Met een serious game bouwen we samen aan concrete oplossingen, die zorgen dat kennis meer impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het motto hierbij is “niet mopperen, maar opperen” en “groot denken, klein doen”.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaande links aanmelden voor een sessie van 16:00 tot 19:00 uur (zonder kosten en met maaltijd):

Contact

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Albert Pansier van de PO-Raad  via a.pansier@poraad.nl

Herkent u zich in één van de volgende uitspraken?

  • “Ik heb geen toegang tot wetenschappelijke literatuur waarmee ik mijn onderwijs kan verbeteren.”
  • Ik kan geen scholen vinden voor mijn onderzoek.” “
  • Ik heb mooi onderzoek gedaan, maar niemand doet er iets mee.” “
  • Wij gaan een digitale methode invoeren, maar kunnen geen onderzoeker vinden die onderzoekt wat de leeropbrengsten zijn.”
  • Er zijn geen kenniscentra voor het onderwijs, waar ik als schoolleider objectieve en wetenschappelijk onderbouwde inzichten kan vinden om mijn schoolontwikkeling mee te onderbouwen.”
  • “De concurrentie bij subsidiegevers is te groot om de strijd aan te gaan. Als bestuurder haak ik af.”

Dan zijn de bouwsessies wat voor u!

Gerelateerde berichten