PO
VO

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het eindrapport is nu beschikbaar.

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Betrokkenen zijn van mening dat de samenwerking is versterkt. Er is een gezamenlijke visie tot stand gekomen, de afstemming tussen theorie en praktijk is verbeterd en er zijn kortere lijnen in de communicatie ontstaan. De rolverdeling tussen lerarenopleidingen en scholen is evenwichtiger geworden en scholen werken beter samen.
  • Ook in de samenwerking op inhoudelijke thema’s is vooruitgang geboekt. In werk- en ontwikkelgroepen hebben vertegenwoordigers van lerarenopleidingen en scholen samen activiteiten uitgevoerd en producten opgeleverd. Het curriculum van de lerarenopleiding is aangepast als gevolg van de versterkte samenwerking.
  • Een van de grootste successen is de verbetering van de begeleiding van startende leraren in het po en vo. De lerarenopleidingen hebben hierin een actievere rol gekregen, onder andere in het verzorgen van trainingen voor startende leraren, mentoren, werkplekcoaches en schoolopleiders. Betrokkenen zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het mbo moet deze slag nog worden gemaakt.
  • Verder zijn stappen gezet in de ontwikkeling van een ‘doorlopende leerlijn’ van student tot ervaren leraar.

Download eindrapport

VSLS-opbrengsten op onze website

Via onze website delen partnerschappen en opleidingsscholen de opbrengsten van hun VSLS-traject. Klik hier voor een overzicht van alle VSLS-opbrengsten.

Gerelateerde berichten