PO

Regio van de maand PO | Oost-Brabant

“Aansturen op meer diversiteit”

Partnerschappen geven het samen opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Ditmaal is de regio ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Venlo en Veghel aan de beurt, genoemd naar de vijf steden met een Fontys-opleiding Kind & Educatie. Twee vragen aan Ankie de Laat, bestuurder van ATO Scholenkring in Rosmalen en penvoerder van het partnerschap Samen Opleiden in haar regio.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Dat de wens om samen op te leiden vanuit het werkveld is ontstaan. Dus echt bottom-up, zonder dat er van hogerhand op is aangedrongen. We hebben het in onze regio dan over zo’n vijftig scholen met hun besturen. Samen willen we niet alleen studenten opleiden, maar ook de verantwoordelijkheid nemen om ze een leven lang te laten leren. Van de status van startende leerkracht tot en met die van master.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“Dat we tot een rijker palet van opleidingsscholen komen. De nieuwe koers is er duidelijk een van gepersonaliseerd onderwijs, er is een luide roep om vernieuwing. Onze studenten willen met een waaier van onderwijsvormen in aanraking komen. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat er genoeg opleidingsscholen zijn die aan die wens tegemoet komen. Wat we nu nog te veel in de praktijk zien, is dat studenten stage lopen op scholen met eenzelfde type onderwijs of populatie. We moeten de komende jaren dus nadrukkelijk aansturen op meer diversiteit, en voor opleidingsscholen zorgen daarin kunnen voorzien.”

Meer informatie
Ankie de Laat, info@partnerschapopleidenindeschool.nl

 

Gerelateerde berichten