PO
VO

Integrale benadering passend onderwijs gewenst op lerarenopleidingen

Interview Marlies Peters – Steunpunt Passend Onderwijs VO

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag om passend onderwijs goed te borgen in de school. Ook bij de lerarenopleidingen is er inmiddels aandacht voor passend onderwijs. Maar die aandacht mag best een beetje meer, meent Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs VO. Marlies is als deskundige verbonden aan het steunpunt en was voorheen onder meer medewerker bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor VO.

In het laatste evaluatierapport ‘Passend onderwijs en de lerarenopleidingen’ (2016) komen de onderzoekers tot de volgende conclusies: ‘…Bij de pabo’s vindt de helft (50%) dat het curriculum in (zeer) ruime mate klaar is voor passend onderwijs en 39% in enige mate. Voor de tweedegraads en universitaire lerarenopleidingen bedragen de verhoudingsgetallen respectievelijk 22%-44% en 28%-43%…’.

Integrale blik

Samengevat is er behoorlijk wat beweging in het curriculum van de diverse lerarenopleidingen, maar is er ook nog erg veel werk te verrichten als het gaat om passend onderwijs. “In essentie gaat het erom dat leraren en aankomend leraren een andere basishouding aannemen voor de klas”, stelt Marlies. “Je kijkt naar welk onderwijs het beste past bij een leerling in een klas en welke ondersteuning hij of zij nodig heeft om dat onderwijs te kunnen volgen. Passend onderwijs geldt voor alle leerlingen en dat betekent dat je met een integrale blik naar je klas kijkt.”

Wat heeft een leerling nodig?

Marlies merkt op dat leraren handelingsverlegen kunnen zijn. Leraren zien hoe een leerling functioneert in hun klas, maar weten bijvoorbeeld niet goed raad met afwijkend gedrag. Ze vinden het soms lastig om te kijken waar het gedrag vandaan komt. “Om leraren te ondersteunen, zijn er mogelijkheden om de hulp van experts in te roepen. Bijvoorbeeld de voormalig ambulant begeleiders of een leerlingbegeleider in de school”, aldus Marlies. “Deze experts kunnen leraren helpen met het ondersteunen van leerlingen, door de focus te leggen op waar het gedrag vandaan komt. Dat vergt een leerlinggerichte houding; samen met leerling en ouders op zoek naar oplossingen.”

Lees hier het hele interview

Gerelateerde berichten