PO
VO

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2017

Op 31 mei 2017 is de nieuwe regeling ‘Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van nieuwe opleidingsscholen 2017‘ gepubliceerd. Deze regeling is onder meer van belang voor toekomstige opleidingsscholen die in 2017 een aanvraag willen doen. Met deze regeling wordt het subsidieplafond per 2017 voor de bekostiging aan opleidingsscholen vastgesteld. Daarnaast worden de subsidieplafonds en aanvraagtermijn vastgesteld voor de subsidieverlening aan aspirant-opleidingsscholen.

Toetredingsprocedure 2015 en 2016

Met de wijziging van 8 augustus 2015 is een toetredingsprocedure voor aspirant-opleidingsscholen opgenomen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. Tegelijkertijd werd met de wijziging geregeld dat een eerste groep aspirant-opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs vanaf 2015 voorwaardelijk kon toetreden tot het bekostigingsstelsel zoals afgesproken door de staatssecretaris en de VO-raad in het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs. In 2016 is met een nieuwe wijzigingsregeling geregeld dat een tweede groep van zeven aspirant-opleidingsscholen kon toetreden. In 2015 en 2016 is in het kader van het sectorakkoord voortgezet onderwijs subsidie toegekend aan totaal veertien aspirant-opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs.

Wijzigingen 2017

Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat in 2017 een derde en laatste tranche van maximaal zeven aspirant-opleidingsscholen VO in het kader van het sectorakkoord vo kan toetreden. Daarnaast kunnen zowel in het po als het mbo in 2017 maximaal drie aspirant-opleidingsscholen toetreden. Totaal ontvangen dus maximaal 21 aspirant-opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs subsidie in 2017. Voor het primair onderwijs wordt dit bedrag specifiek beschikbaar gesteld voor aanvragen van aspirant-opleidingsscholen waar een of meerdere lerarenopleidingen in deelnemen die nog niet deelnemen in een bestaande (aspirant) opleidingsschool.

U vindt de officiële bekendmaking hier.

 

Gerelateerde berichten