PO

18 januari: Themabijeenkomst PO Begeleiden en beoordelen: kracht en potentie van de opleidingsschool

Tijdens deze themabijeenkomst op 18 januari in Domstad in Utrecht buigen wij ons over de vraag: Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke punten van de begeleiding en beoordeling van de opleidingsschool? Binnen opleidingsscholen vervullen opleiders van school en instituut verschillende begeleidings- en beoordelingsfuncties. De vraag is wie welke functies vervult binnen de opleidingen en in welke mate de partners daarover tevreden zijn. Binnen de begeleidingsfunctie ‘begeleiden van aanstaande leerkrachten’ is de kwaliteit van het leren onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de begeleidingsgesprekken. Een match tussen de aanpak van de begeleider en de behoeften van de a.s. leerkracht is van groot belang. De vraag is in hoeverre deze match er is.

In deze themabijeenkomst krijgt u allereerst overzicht van de verschillende begeleidings- en beoordelingsfuncties, hoe deze verdeeld zijn over de verschillende opleiders en wat de sterke en zwakke plekken zijn binnen de opleidingsschool. Daarnaast maakt u kennis met een reflectieactiviteit, waardoor het eigen handelen in gesprekken expliciet en bespreekbaar wordt en beschikt u over een hulpmiddel om uw eigen kwaliteit van begeleidingsgesprekken te analyseren en te verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: Maandag 18 januari 2016
Tijd:  Inloop vanaf  13.00 uur, programma start om 13.30 uur en duurt tot 17.30 uur
Voor: Coördinatoren OIS, schoolopleiders, instituutsopleiders, mentoren.
Door: Paul Hennissen
Locatie: Domstad, Utrecht
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Via dit formulier

 

Gerelateerde berichten