PO
VO

9 december: Masterclass Opbrengstgericht Werken in PO en VO

Materiaal Masterclass Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) is meer dan opbrengsten in kaart brengen. Het gaat er om wat je samen leert van opbrengsten. Tijdens de masterclass Opbrengstgericht Werken op 9 december 2015 stond de vraag centraal op welke manier de samenwerking tussen lerarenopleidingen/pabo´s en scholen kan worden versterkt om studenten en schoolteams te laten leren van opbrengstgegevens.

Inleiding

Opbrengstgericht werken is volgens de onderwijsinspectie het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Informatie over opbrengsten wordt gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Stappen daarin zijn:

  • Samen doelen stellen: wat willen we bereiken
  • Samen bespreken hoe die doelen bereikt kunnen worden: welke interventies in de klas en de school zijn nodig
  • Samen nagaan of die doelen bereikt zijn en waar bijgestuurd moet worden

Kortom, opbrengstgericht werken is meer dan opbrengsten in kaart brengen. Het gaat er om wat je samen leert van opbrengsten.

Tijdens deze masterclass staat de vraag centraal op welke manier de samenwerking tussen lerarenopleidingen/pabo´s en scholen kan worden versterkt om studenten en schoolteams te laten leren van opbrengstgegevens. Begonnen wordt met een overzicht van de stand van zaken vanuit het perspectief van de Inspectie van het Onderwijs. Vervolgens wordt in parallelsessies voor het primair en voortgezet twee methodieken uitgewerkt. Daarin wordt ingegaan op vragen als ‘waar is op ingestoken bij versterking samenwerking, wat werkt goed, wat vraagt een verdiepingsslag, e.d.’

Wie

De masterclass wordt verzorgd door:

  • Fije Hoogland (Inspectie van het Onderwijs) voor het plenaire deel (onder voorbehoud).
  • Liesbeth van Beijsterveldt en Willem de Vos (Kenniscentrum Talentontwikkeling en Pabo van Hogeschool Rotterdam) voor het PO-deel.
  • Cindy Poortman (universitair docent bij ELAN-lerarenopleiding, Universiteit Twente) voor het VO-deel.

Sessie PO

Klik hier voor een beschrijving van de parallelsessie PO.

Sessie VO

Klik hier voor een beschrijving van de parallelsessie VO.

Praktische informatie

Waar: La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht
Wanneer: 9 december 2015
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00)
Voor wie: Alle participanten die vanuit de samenwerkingsverbanden en opleidingsscholen een coördinerende/kartrekkende rol hebben op het thema Opbrengstgericht Werken in het Primair en Voortgezet Onderwijs.
Maximum aantal deelnemers: 40
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

De masterclasses zijn een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Opleidingsscholen en School aan Zet.
In 2015 worden vier masterclasses georganiseerd voor lerarenopleidingen en scholen die gezamenlijk startende leraren opleiden en begeleiden: 4 februari programmamanagement samenwerkingsverbanden; 20 mei ouderbetrokkenheid 7 oktober omgaan met verschillen; 9 december opbrengstgericht werken.
De thema´s pesten en begeleiding van startende leraren worden in 2016  geprogrammeerd.

Gerelateerde berichten