PO

18 november: Themabijeenkomst Werkplekcurriculum – PO

Op 18 november organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen een themabijeenkomst over het Werkplekcurriculum. Jeroen Onstenk en Miranda Timmermans gaan in op de vraag hoe het leren van de student tijdens het werk in de school kan worden (h)erkend, georganiseerd, begeleid en gestimuleerd? In het opleiden van leraren wordt veel verwacht van het leren op de werkplek. Op de werkplek vindt allerlei beoogd en spontaan leren plaats. We spreken van het werkplekcurriculum als het leren vanuit de opleidingsschool, op bepaalde momenten gericht wordt ‘aangeboden’ en als de student als lerende gericht participeert en handelt.

In de themabijeenkomst gaan we samen met de deelnemers in op de vraag hoe leren en opleiden op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel van de bijeenkomst is om deelnemers concepten en tools mee te geven waarmee ze in de eigen situatie het werkplekcurriculum kunnen verkennen en verbeteren. Er zal praktisch geoefend worden met ‘bouwen’ aan het werkplekcurriculum. De deelnemer krijgt handreikingen mee om dit ook zelf in de eigen situatie te doen.

Deel 1 bijeenkomst: Leren op de werkplek

Het eerste hoofdthema betreft voorbeelden, aanpakken en aandachtspunten om de effectiviteit van leren en leeractiviteiten op de werkplek te verhogen. Hoe krijg je oog voor zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de werkplek als leersituatie. Wat kunnen scholen doen om het leren van studenten, en trouwens ook van hun eigen leerkrachten, effectief in te richten. Wat verwachten ze eigenlijk dat er geleerd kan en zal worden. Daarbij gaan we in op twee thema’s:

1. De leermogelijkheden van het werk: wat laten we studenten doen (en wat niet); wat en hoe leren ze van de uitvoering van het werk, inclusief lastige situaties en ‘taaie’ problemen; hoe leren ze van en in de sociale contacten met collega’s; hoe krijgen studenten (en collega’s) toegang tot aanwezige (praktijk)kennis, informatie en hulpbronnen.

2. De rol van de student/beginnende leerkracht: hoe kunnen we de (aankomende) leerkracht stimuleren en faciliteren om leermogelijkheden zien en te kunnen en willen benutten; leeractiviteiten te herkennen en uit te voeren; op verschillende manieren te leren: onderdompelen, observeren, participeren, uitproberen, lezen, reflecteren; verworven kennis en vaardigheden daadwerkelijk te gebruiken en verbinden met de praktijk en deze te verwoorden en verantwoorden.

Deel 2 bijeenkomst: Opleiden op de werkplek

Het tweede hoofd thema gaat over opleiden op de werkplek. Opleiden in de school maakt van de werkplek een substantieel onderdeel van de opleiding. De rol van de opleider(s) op de werkplek is cruciaal. Naast het toegankelijk maken van leermogelijkheden gaat het om het stimuleren en begeleiden van veelzijdig leren. Werkplekbegeleider en schoolopleider kunnen het leren van de student op de werkplek op verschillende manieren bevorderen: Modelleren (een voorbeeld zijn); Begeleiden en coachen; Ondersteunen op maat en loslaten (geleidelijke ’terugtrekking’); Reflecteren, articuleren en exploreren van ervaringen; Verbinden met de theorie.

Praktische informatie

Datum en tijd: 18 november 13.30 tot 17.30 uur (inloop 13.00 uur)
Voor: Coördinatoren OIS, projectleiders, schoolopleiders, mentoren.
Door: Jeroen Onstenk; Miranda Timmermans
Locatie: De Eenhoorn (nabij cs Amersfoort), Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klikt u hier om zich aan te melden
Voor nadere informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen Gea Spaans –steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Gerelateerde berichten