VO

Onderzoek naar vraag en aanbod masteropleidingen – enquête voor schoolleiders

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar die voor de klas staat. OCW en de VO-raad zijn van mening dat masteropgeleide leraren een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van deze kwaliteit. In het Sectorakkoord vo 2014-2017 is als doel gesteld dat de komende jaren het aantal masteropgeleide leraren substantieel wordt vergroot.

Effectief opleidingsbeleid is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin de vraag naar opleidingen wordt beantwoord met een adequaat aanbod van opleidingen (naar niveau, richting, wijze van organisatie). Tegen deze achtergrond voert Ecorys in opdracht van OCW en de VO-Raad een systematische en brede verkenning uit,  in het voortgezet -en hoger onderwijs om een beeld te krijgen van de opleidingsvraag en het opleidingsaanbod.

Enquête voor schoolleiders

Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat de schoolleider een sterke invloed heeft op de deelnamegraad van leraren aan opleidingen en de manier waarop deze opleidingen worden vorm gegeven (bijvoorbeeld in de school, in teamverband of individueel). Het is dan ook van groot belang om de schoolleiders te betrekken bij het onderzoek, hetgeen wij middels een enquête willen bewerkstelligen. Onderwerpen die aan bod komen zijn

  • Beleid en visie op masteropgeleide leraren in de school
  • Specifieke behoeften ten aanzien van masteropgeleide leraren
  • Ervaringen met masteropleidingen
  • De wijze waarop de school invloed uitoefent op aanbod aan masteropleidingen

De VO-Raad vraagt uw medewerking aan dit onderzoek. Via de volgende link kunt u de enquête invullen: https://s.chkmkt.com/?e=45443&h=CA3FC2227D071E4&l=nl

De geschatte duur van de enquête is ongeveer 10 minuten. De enquête staat tot en met 16 oktober 2015 online.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Gerelateerde berichten