Masterclass Programmamanagement PO [5 februari 2015]

De meerwaarde van programmamanagement voor opleidingsscholen

Op 5 februari 2015 organiseren het Steunpunt Opleidingsscholen PO en School aan Zet in Utrecht een masterclass voor coördinatoren van (academische) opleidingsscholen. Ervaringsdeskundigen van HAN Pabo en Saxion Pabo vertellen over hun ervaringen bij de samenwerking binnen de opleidingsscholen in het primair onderwijs. U kunt zich hier inschrijven voor deze masterclass.

De HAN Pabo en Saxion Pabo werken al jaren intensief samen in (academische) opleidingsscholen met scholen en schoolbesturen. De samenwerking is niet zozeer het uitvoeren van een project maar het aangaan van een duurzame werkrelatie voor vele jaren. De ervaring leert dat dit de voorwaarde is om echt te kunnen innoveren binnen het primair onderwijs en de hogescholen.

De aansturing van de samenwerking binnen de opleidingsscholen baseren de hogescholen op de inzichten van programmamanagement. Het werken aan gezamenlijke inhoudelijke thema’s vergt immers een programma die de organisatiegrenzen overschrijdt. Het vereist een nieuwe vorm van leiderschap waarin het omgaan met onzekerheid een must is. Er wordt niet gestuurd vanuit macht of vooraf gedefinieerde resultaten, maar vanuit een te bereiken effect in 2017.

De regeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen‘ stelt lerarenopleidingen in staat om de komende jaren te werken aan het verstevigen van de bestaande samenwerkingsrelatie en daarnaast de samenwerking te benutten bij het verdiepen van een aantal specifieke thema’s.

Tijdens de masterclass Programmamanagement gaan wij in op wat de inzichten betekenen vanuit de ervaringen van de samenwerkingsverbanden waarin de HAN en Saxion participeren. De methode PGM van Twynstra Gudde en de situatie van de opleidingen vormen hierbij het vertrekpunt.

Praktische informatie

Wanneer: 5 februari 2015, 14.30 uur tot 20.00 uur, Utrecht
Voor wie: coördinatoren en voortrekker binnen Samenwerkingsverbanden Opleiden in de School of (Academische) Opleidingsscholen uit zowel de scholen als de opleidingen
Uitvoerders: Marcel van Bockel (Twynstra en Gudde), Martine Derks (HAN), Edmee Suasso de Lima de Prado (Saxion)
Maximaal aantal deelnemers: 40; maximaal 3 per samenwerkingsverband
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: Aanmelden voor deze masterclass is niet meer mogelijk. Inschrijving is gesloten.

In 2015 organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen en School aan Zet nog een aantal masterclasses.

Gerelateerde berichten