Artikel Voorlopers op weg naar meer kwaliteit in VO-Magazine

In het VO-Magazine van november staat een mooi artikel over lerarenopleidingen die in ‘voorlopersgroepen’ kennis, ervaring en enthousiasme delen. Op basis van de ‘Lerarenagenda 2013-2020, de leraar maakt het verschil’ kozen zij de thema’s van hun voorkeur.

Speciale aandacht gaat uit naar de voorlopersgroep ‘Opleiden in school’. Kartrekker Titia Bredée van de Hogeschool Arnhem Nijmegen: “Er zit zó veel kennis in alle scholen”, zegt ze, “die willen we naar boven halen. Hoe kun je leraren bijvoorbeeld een stap hoger in onderzoek krijgen? Of hoe zorg je toch voor een goede opleiding van studenten tot leraren, als je als school zelf geen subsidie voor opleiden in de school hebt?”

De voorlopersgroep wil vraagbaak zijn, nieuws vergaren en achtergrondinformatie geven. Titia Bredée beseft dat de groep daarvoor vooral zichtbaar moet zijn, dat de scholen haar moeten kunnen vinden. Daarom hebben de voorlopers zich verbonden met het Steunpunt Opleidingsscholen van de VO-raad en de PO-Raad. Projectleider Judith de Ruijter van het Steunpunt van de VO-raad zag meteen de meerwaarde hiervan: “We zijn een Steunpunt van, voor en door opleidingsscholen. We willen graag belangrijke kennis en goede praktijken delen. Via de voorlopers hebben we echt een mooie link met het veld. Zij kunnen onze website aanvullen met goede voorbeelden uit de praktijk. Zij zitten er middenin.”

Klik hier voor het hele artikel (pagina 36-37)
Zie ook: voorlopers.delerarenagenda.nl

Gerelateerde berichten